Technical excellence

Vad kan vi göra för dig?

Kontrollansvarig PBL, KA

Vi är certifierade kontrollansvariga (KA) enligt PBL (Plan och bygglagen) av certifieringsorganet RISE.

Åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan kräver normalt en Kontrollansvarig, KA. Vi är certifierade kontrollansvariga (KA) enligt PBL (Plan och bygglagen) av certifieringsorganet RISE med högsta certifieringsgraden (K, komplicerad) och kan vara kontrollansvariga i alla slags projekt där KA krävs.

Konstruktionshandlingar

Vi utför konstruktionshandlingar och statiska beräkningar för alla slags projekt.

I byggprojekteringen ingår val av stomme samt analys och utredning av byggtekniska och byggfysiska frågor. Projektering kan göras i stål-, betong, murverk och trästomme. Projektering och framtagning av konstruktionshandlingar kan göras oavsett önskan entreprenadform.

Byggtekniska utredningar

Vi hjälper dig med byggtekniska utredningar. Skadeutredningar, energiutredningar, fuktutredningar med åtgärdsförslag.

Behöver du hjälp med stomval eller kanske har du fått ska skada på din byggnad till exempel läckage eller sprickbildning av något slag. Vi hjälper dig med utredning om uppkomsten och tar fram åtgärdsförslag.

Energi- och fuktutredningar

Energi och fukt har ett starkt samband med varandra i byggandet. Den får dessutom en allt mer central roll i bygglagstiftning i takt med uppdatering av regelverken som styr byggandet. Genom analys och fukt-/energiberäkningar reder vi ut olika energi och fuktfrågor i ditt byggprojekt. Vi erbjuder även energiberäkningar enligt BBR som krävs för startbesked och uppföljning under byggprocessen.

Tack för besöket, tveka inte att kontakta oss!